CHỦ ĐỀ 3: PHÉP CỘNG- TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ- DẠNG 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH CỦA MỘT BIỂU THỨC

Trong tài liệu này chúng tôi đã đưa vàp nhiều dạng toán các bài tập mẫu đầy đủ để luyện tập nhuần nhuyễn thực hiện phép tính của biểu thức, chỉ cần giải hết các bài tập này chúng tôi tin rằng học sinh sẽ có kiến thức nền vững chắc hơn…Tài liệu được trích từ một phần trong bộ sách “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao Đại Số – Toán 8 – Tập 1” của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn