Phương Trình Đường Thẳng- Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng: Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Trắc Nghiệm Hình Học 10

Đường thẳng là đối tượng nghiên cứu chính của tọa độ trong mặt phẳng. Ở chương trình hình học 10 chúng ta sẽ được gặp các dạng phương trình căn bản nhất. Và cũng ở đó trình bày các kỹ năng viết phương trình đường thẳng và tác dụng của từng dạng viết phương trình dạng này. Có nhiều dạng của phương trình đường thẳng. Bao gồm: phương trình đường thẳng dạng tổng quát, phương trình đường thẳng dạng tham số, phương trình đường thẳng dạng chính tắc, phương trình đường thẳng dạng hệ số góc, phương trình đường thẳng theo đoạn chắn, … Trong mỗi dạng, chúng tôi đưa ra những cách viết, phương pháp giải toán, bài tập mẫu và các dạng toán liên quan đến việc viết đường thẳng cũng như những tính chất của nó. 

.

Tùy chọn: Mua Quyển Này Xem MẫuMua Sách InHD MuaHổ Trợ Zalo

Có thể bạn cũng cần: