Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2- Toán 6- Chân Trời Sáng Tạo- Giải chi tiết- File WORD- Đề số 1

Toán 6 của học kì 2 thuộc về chương trình  Chân Trời Sáng Tạo được học ở các nội dung có trong tập 2. Bao gồm phân số, hỗn số, số thập phân tất nhiên đi kèm là những loại toán về các loại số này. Đó là những bài toán về thực hiện phép tính(tính hợp lý), tìm x và những bài toán có lời văn. Ngoài ra chúng ta còn gặp những bài toán hình học về hình học cơ bản của toán học. Gồm các đối tượng về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng , góc và số đo góc. Để từ đó thực hiện những bài toán tính toán cũng như các bài toán về chứng minh trung điểm, điểm nằm giữa hai điểm.

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview