Đại số 10- Tập hợp- Dạng toán- GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH TẠO BIỂU ĐỒ VEN

Trong nhiều dạng toán về tập hợp dành cho tất cả các em học sinh lớp 10. CHúng tôi nhận thấy đây là phần làm cho các em bối rối rất nhiều. Do đó trong tài liệu nhỏ này, chúng tôi cố gắng đưa vào những bài toán điển hình giúp tất cả các em hiểu và thực hành được những bài tập dạng này.

Dùng biểu đồ Ven để thấy được những phần tử chung và riêng của các tập hợp. Sau đó dựa vào yêu cầu bài toán để tìm số phần tử mà đề bài yêu cầu. 

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: