Đại số 9- Chương 1: Bài toán tìm x- Giải phương trình chứa căn bậc hai

Một tài liệu khá đầy đủ cho tất cả các em học sinh 9 năm học này. Khi chứa đủ các loại giải phương trình bậc chứa căn thức và những bài toán tương tự như vậy. Trong đó những phương pháp tách thành những nhân tử chung. Kèm theo đó là những phương pháp đặt ẩn phụ và giải nó đã được sưu tập đầy đủ. Bên cạnh đó còn có những bài toán về trị tuyệt đối khá hay.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: