Đề kiểm tra 45 phút chương I- Hình học 9-Có đáp án- Đề số 3

Đề kiểm tra được thiết kế theo cấu trúc Trắc Nghiệm và Tự luận. Được phân phối đầy đủ nội dung trong chương học mà các em lớp 9 đang học. Bao gồm các bài toán về hệ thức lượng trong tam giác và tỉ số lượng giác. Bạn đọc nên tải tiếp các đề số 1 và đề số 2 trên website để học tập được đầy đủ hơn.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Trích dẫn có trong tài liệu:

Câu 7: Trong một tam giác vuông, nghịch đảo bình phương đường cao tương ứng với cạnh huyền bằng:

A. Nghịch đảo tổng các bình phương hai cạnh góc vuông.

B. Tổng các nghịch đảo bình phương hai cạnh góc vuông.

C. Tổng các nghịch đảo bình phương cạnh huyền và một cạnh góc vuông.

D. Tổng các bình phương hai cạnh góc vuông.

Câu 8: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ?

A. Có duy nhất tam giác vuông có ba cạnh là ba số chẵn liên tiếp.

B. Tam giác vuông có tỉ số độ dài hai cạnh góc vuông bằng thì độ dài cạnh huyền gấp đôi độ dài một cạnh góc vuông.

C. Không có tam giác vuông có ba cạnh là ba số tự nhiên lẻ liên tiếp.

D. Không có tam giác vuông có ba cạnh là ba số vô tỉ.

Có thể bạn cũng cần: