Chuyên đề Hình học 8- Chương 4: Hình hộp chữ nhật- đầy đủ phương pháp- Giải bài tập chi tiết- WORD

a, Định nghĩa

+Hình hộp chữ nhật là hình có sáu mặt, tất cả đều là hình chữ nhật.

+ Hình hộp chữ nhật có 8 đỉnh và 12 cạnh.

b, Một số công thức

Gọi a, b là độ dài các cạnh đáy, c là chiều cao của hình hộp chữ nhật. Khi đó:

+ Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với đường cao, nghĩa là Sxq = 2.(a+b).c

+ Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai mặt đáy, nghĩa là Stp = Sxq + 2.Sđáy = 2.(ab + bc + ac)

+ Thể tích hình hộp chữ nhật bằng diện tích đáy nhân với chiều cao, nghĩa là:

V = a.b.c

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.