Câu hỏi trắc nghiệm chương II-III đại số 10- Năm học 2020-2021

Gồm 68 câu trắc nghiệm rất căn bản và có nâng cao dành cho các em học sinh lớp 10. Chương 2 gồm có: Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, các tính chất và phép toán liên quan. Chương 3 gồm có: Phương trình và phương trình bậc hai, các phương trình liên quan. Tất cả đều ở dạng trắc nghiệm dành cho các em luyện tập.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.