Hàm Số Và Đồ Thị Hàm Số- Hệ Số Góc Của Đường Thẳng- Đường Thẳng Cắt Nhau- Đường Thẳng Song Song – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo – Đầy Đủ

Trong chương tình toán 8 mới này, phần hàm số và đồ thị hàm số là một mãng kiến thức rất quan trọng. Bên cạnh những bài toán về vẽ đồ thị hàm số bậc nhất thì phần về  hệ số góc của đường thẳng cũng là một trong những phần rất quan trọng. Do đó, trong chuyên đề này, chúng tôi viết một cách chi tiết những phần này để giúp bạn đọc phục vụ trong công việc tự học của mình. Những kiến thức về hai đường thẳng cắt nhau sẽ liên kết chặt chẽ với kiến thức về tìm giao điểm của hai đường thẳng.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview | Xuctu Toán THCS