Chuyên đề bất phương trình bậc nhất một ẩn số đầy đủ phương pháp giải và dạng toán- Đại Số 8-Chương 4

Một tài liệu khá hay và đầy đủ dành cho các em học sinh 8 luyện tập. Có thể nói, rất ít tác giả viết về chuyên đề này. Đây là một trong những tài liệu khá hiếm hoi và viết đầy đủ cho các em. Khi nó đã mang lại cho chúng ta lượng kiến thức cũng như phương pháp đầy đủ có trong chương học này.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.