Vài Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác vuông rất hay- Hình học 9- Chương 1- Giải Chi Tiết

Trong quá trình giảng dạy của chúng tôi, đã sưu tập được những bài tập khá hay về hình học 9 cho các em trong giai đoạn này. Những bài tập về hệ thức lượng trong tam giác vuông kèm lời giải. Trong đó chủ yếu là những bài về mối liên hệ giữa đường cao, cạnh góc vuông của tam giác và cạnh huyền của tam giác. Đi kèm với nó là những công thức tính diện tích và chu vi của các đa giác.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.