Đề cương ôn tập Toán 8 năm học 2019-2020 đã giảm tải

Câu 7 : Các cách chứng minh hai tam giác đồng dạng :

  • Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó  đồng dạng .
  • Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với 2 cạnh của tam giác kia và hai góc tạo  bởi các cặp cạnh đó bằng nhau , thì hai tam giác đó đồng dạng
  • Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau .

Câu 8: Các cách chứng minh hai tam giác vuông đồng dạng :

  • Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia
  • Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia .

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.