Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1- Toán 8- Cánh Diều – File Word- Đầy Đủ Đáp Án- Cấu Trúc Chuẩn- Đề số 3

Đa thức, các phép toán về đa thức nhiều biến, hằng đẳng thức đáng nhớ và phân tích đa thức thành nhân tử là những phần về đại số. Đi kèm với nó là những dạng toán liên quan đến những kiến thức cũng như những kỹ năng giải toán trên. Về hình học 8 của chương trình Cánh Diều bạn đọc sẽ gặp được những dạng hình học trực quan và hình học cơ bản. Cụ thể là những hình về hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều. Ở đó, bạn đọc cũng sẽ gặp rất nhiều dạng toán thực tế.

(Bộ đề FILE WORD được cung cấp từ 25-9-2023. Bạn đọc đặt trước để tránh tình trạng giả mạo)

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview