Các Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử Toán đại số 8

Trong tài liệu này, đã giới thiệu đầy đủ những Phương pháp để các em phân tích một đa thức thành nhân tử. Tất cả những Phương pháp đều được tác giả chia dạng, giới thiệu Phương pháp thực hiện và hệ thống bài tập đi kèm với nó. Phân tích đa thức thành nhân tử là loại toán khá phổ biến cho tất cả các em lớp 8. Vì nó không những chứa nhiều kỹ năng giải toán, mà còn ảnh hưởng đến việc các em gặp loại toán phổ biến sau này là loại toán giải phương trình

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

 Trích dẫn có trong tài liệu:

I- Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử khác:

II- Phương pháp thêm và bớt cùng một hạng tử

III- Phương pháp đổi biến

IV- Phương pháp xét giá trị riêng

V-Phưong pháp hệ số bất định