Đại Số 8- Chương I- Chủ đề: Chia đa thức một biến đã sắp xếp- Tìm đa thức chia- đa thức dư- Đầy đủ các dạng

Một tài liệu khá công phu và được biên soạn rất chi tiết khoa học và dễ hiểu. Về các đặt phép chia đa thức một biến đã sắp xếp xem ra khá đơn giản, nhưng chúng tôi đã cố gắng trình bày cho thật trực quan. Giúp bạn đọc theo dõi một cách mạch lạc hơn. Bên cạnh đó những dạng toán nâng cao tiếp theo. Chẳng hạn: Tìm điều kiện để phép chia là phép chia hết, tìm điều kiện để được phép chia nguyên, hoặc tìm đa thức đã thỏa mãn một số yêu cầu nào đó. Điều này giúp bạn đọc thực hiện tốt hơn thông qua hàng loạt những cách chia dạng và ví dụ mẫu.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn

Có thể bạn cũng cần: