Phương pháp giải toán 7 theo chủ đề đại số- Phan Doãn Thoại

Sách được viết rất chi tiết theo chủ đề, đầy đủ tất cả những chuyên đề Toán 7 mà tất cả các em đang học. Trong đó có những bài toán thuộc dạng cơ bản và nâng cao. Đây là tài liệu rất hữu ích cho các em học sinh cũng như tham khảo cho phụ huynh.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây!!!