23 kỹ thuật sử dụng máy tính cầm tay Casio – Vinacal giải nhanh Toán 12 – Nguyễn Chiến

Một tài liệu khá hay của thầy Nguyễn Chiến về cách dùng máy tính để giải các bài toán của các em 12.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *