Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 7- Kết nối tri thức- Đề Số 7-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Tiếp tục với công việc giới thiệu đến tất cả bạn đọc những đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2. Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo vẫn hoàn toàn nằm trong chương trình học của chúng ta. Về đại số chúng ta nghiên cứu đến các phần về tỉ lệ thức, Tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch. Tất nhiên những bài toán liên quan đến mãng kiến thức này đều được xuất hiện. Về hình học bạn đọc chú ý đến các phần về hai tam giác bằng nhau.

=> Xem PDF  |File WORD |Sách in |     Ebook | Hổ trợ Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 7- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 7- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 7- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 7- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 7- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 7- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 7- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 7- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA

Có thể bạn cũng cần: