Bài Tập Tổng Hợp Rút Gọn Biểu Thức- Đại Số 9- Chương 1- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Trong tài liệu này, chúng tôi đã tổng hợp tất cả các dạng toán về rút gọn biểu thức mà tất cả các em học sinh sẽ gặp. Những dạng Bài tập cũng như những kỹ năng chính chúng tôi đã trình bày ở tài liệu một cách mạch lạc dễ học. Không những vậy, tài liệu được viết và trình bày một cách khoa học.

Để thực hiện tốt loại toán rút gọn biểu thức, bạn đọc cần có những kiến thức cũng như kỹ năng về quy đồng mẫu, đặt nhân tử chung và rút gọn đến biểu thức tối giản. Tất nhiên, còn rất nhiều dạng toán đi kèm với dạng toán rút gọn biểu thức này. Chẳng hạn như: Tìm giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến, tìm giá trị của biến khi biết giá trị của biểu thức, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất của biểu thức, tìm giá trị của x để biểu thức nhận giá trị nguyên. Tất cả đều được chúng tôi trình bày ở quyển sách cùng tên của tác giả.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: