Bài tập tổng hợp ôn tập đại số 8- Chương 1- Đầy đủ dạng

Các dạng toán được cập nhật đầy đủ. Chẳng hạn:

+ Nhân chia các đa thức

+ Rút gọn biểu thức

+ Chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến

+ Tìm giá trị lớn nhất- Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.