Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1- Toán 8- Kết Nối Tri Thức – File Word- Đầy Đủ Đáp Án- Cấu Trúc Chuẩn- Đề số 3

Nội dung của đề kiểm tra giữa học kì 1 của chương trình toán 8 Kết Nối Tri Thức này nằm hoàn toàn ở trong chương trình. Bao gồm đa thức nhiều biến và hằng đẳng thức đáng nhớ. Tất nhiên mỗi phần như vậy đều có những chủ đề và những dạng toán riêng biệt. Hình học bao gồm các hình về tứ giác, hình thang cân, hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật và hình vuông. Có cả định lí về đường trung bình của tam giác. Ở đó bạn đọc sẽ được gặp những dạng toán thực tế cũng như phong phú về nội dung câu hỏi.

(Bộ đề FILE WORD được cung cấp từ 25-9-2023. Bạn đọc đặt trước để tránh tình trạng giả mạo)

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview