Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 8- Cánh Diều – Đề Số 9-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Trong đề kiểm tra giữa học kì 2 toán 8 thuộc chương trình cánh diều này. Chúng tôi tếp tục giới thiệu đến bạn đọc một đề kiểm tra giữa học kì 2 rất chất lượng. Nội dung được ra hoàn toàn nằm trong chương trình. Bao gồm phân tích và xử lý số liệu của một số yếu tố thống kê. Về hình học cũng được thực hiện ở những chương trình về tính chất đường trung bình của tam giác, định lí Thales, tính chất đường phân giác của tam giác, và hai tam giác đồng dạng. Mỗi phần đều được chúng tôi thực hiện dưới cấu trúc gồm Phần I : TRẮC NGHIỆM và Phần II: TỰ LUẬN. Một cấu trúc rất được hay ra ở chương trình hiện tại.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 8- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 8- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA