Bảng công thức Đạo Hàm- Tích Phân- Bản đẹp

Một tài liệu nữa dạng tổng hợp các công thức về đạo hàm và tích phân. Tài liệu đã tổng hợp đầu đủ những công thức thường dùng nhất để các em có thể luôn sử dung bên mình. Tài liệu phù hợp với các em học sinh 11 và 12. Các em cũng nên sưu tập thêm những tài liệu về : Công thức lượng giác và Công thức đại số mà chúng tôi đã đăng trước đây!

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây!!!

Có thể bạn cũng cần: