Đề kiểm tra chương 2- giải tích 12- Hàm số và phương trình Mũ-Lô-ga-rít

Một đề kiểm tra khá hay dành cho các em học sinh 12 luyện tập về phần này. Trong đó bao gồm nhiều kiến thức về hàm số và phương trình mũ-loga. Không những vậy đề kiểm tra khá phong phú khi bổ sung vào đó những Bài tập về đồ thị hàm số trên.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 12 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: