Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- Đề Số 2-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Đề kiểm tra toán 8 Chân Trời Sáng Tạo cũng được thực hiện với cấu trúc Phần I : TRẮC NGHIỆM và Phần II: TỰ LUẬN. Nội dung kiến thức cũng hoàn toàn được ra ở chương trình giữa học kì 2 toán 8 Chân Trời Sáng Tạo. Cụ thể về đại số được thực hiện ở những dạng toán về hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất. Ngoài ra, về hình học cũng được thực hiện bởi những dạng toán về tính chất đường phân giác của tam giác, đường trung bình của tam giác, định lí Thales trong tam giác. Bạn đọc chú ý để ôn tập thật tốt cho giữa học kì 2.  

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 8- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 8- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA