Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2- Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo- Giải chi tiết- File WORD- Đề số 1

Đối với chương trình toán 7 cả 3 chương trình Kết Nối Tri Thức- Chân Trời Sáng Tạo – Cánh diều có sự khác biệt rõ rệt về nội dung của một kỳ học. Đối với chương trình Chân Trời Sáng Tạo nội cung chủ yếu của chương trình nằm trong các nội dung sau: Tỉ lệ thức, tỉ lệ thuận, tỉ lệ thuận, tính dãy tỉ số bằng nhau và các bài toán đố về tỉ số bằng nhau. Bên cạnh đó đại số còn có sự xuất hiện của biểu thức đại số cụ thể là các đơn thức và các phép toán trên nó. Về hình học được bố trí nằm trọn trong việc khảo sát, chứng minh hai tam giác bằng nhau. Ngoài ra còn có những bài toán về các đường trong tam giác. Cuối cùng là phần về xác suất và các yếu tố xác suất. Tất cả đều được chúng tôi đưa vào một cách đầy đủ.

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview