Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kì 2- Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo – Năm Học: 2023-2024

Tiếp tục với công việ cung cấp cũng như giới thiệu đến cộng đồng những đề cương bao gồm những kiến thức về ôn tập giữa học kì 2. Thuộc chương trình Chân Trời Sáng Tạo. Bạn đọc chú ý đến những phần có trong chương trình để ôn luyện cho đúng nội dung. Đối với chương trình toán 8- Chân Trời Sáng Tạo bạn đọc cần tập trung vào các phần về hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất, phương trình bậc nhất một ẩn. Về hình học cần chú ý đến những dạng toán về tính chất đường phân giác của tam giác, đường trung bình của tam giác và những phần về hai tam giác đồng dạng.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 8- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 8- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA