Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 8- Kết Nối Tri Thức- Đề Số 3-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Thực hiện khá đầy đủ cho các đề kiểm tra, chúng tôi tiếp tục soạn các đề phù hợp đến bạn đọc tham khảo. Với sự xuất hiện của những phần quen thuộc trong những kì kiểm tra. Cả về đại số và hình học. Chúng tôi đã soạn thảo theo cấu trúc Phần I : TRẮC NGHIỆM và Phần II: TỰ LUẬN. Mỗi phần đều được chọn lọc khá kỹ lưỡng về kiến thức cũng như nội dung. Phần Phân Thức đại số được bố trí những kỹ năng giải khá hay. Về yếu tố của giữa học kì 2 còn xuất hiện một phần về phương trình bậc nhất một ẩn. Về hình học thì phần về hình học đồng dạng là phần không thể thiếu, ngoài ra, những bài toán về áp dụng định lí Pythagore cũng được đưa ra với những bài toán cụ thể. Điều này giúp bạn đọc hoàn toàn có thể tự ôn luyện trong kì kiểm tra giữa học kì 2 sắp đến.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 8- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 8- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA