Chuyên đề: Tính chẵn lẽ của hàm số – Đại số 10

Tiếp tục với các chuyên đề dành cho tất cả các em học sinh lớp 10 năm học này. Chúng tôi giới thiệu đến chuyên đề xét tính chẵn lẽ của hàm số. Việc xét tính chẵn lẽ cũng có  phương pháp và các bước để thực hiện. Cũng cần lưu ý đến bạn đọc, đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng và đồ thị hàm số lẽ nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng. Do đó, đôi khi đề không hỏi trực tiếp tính chẵn lẽ mà hỏi đến tính đối xứng của đồ thị hàm số thì bạn đọc cũng hiểu được ý đồ của bài toán.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: