Bài tập: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Đại số 9

+ Từ các hệ số của phương trình (1) hoặc phương trình (2) của hệ phương trình. Ta rút x theo y hoặc y theo x. Rồi thay vào phương trình còn lại của hệ phương trình ta được một phương trình mới là phương trình bậc nhất một ẩn. Giải ẩn này, rồi thay ẩn mới giải được vào phương trình ban đầu của hệ phương trình để giải ẩn còn lại.

Một số lưu ý khi giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số

+ Khi rút x theo y hay y theo x của phương trình của hệ phương trình ta rút sao cho hệ số của nó chẵn nhất để tránh trường hợp rắc rối sau này.

+ Kinh nghiệm cho thấy ta nên rút hệ số nào bằng một để đơn giản nhất.

+ Khi  giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số mà đề bài không yêu cầu chúng ta giải bằng phương pháp nào thì ta thấy phương pháp nào là lợi thế của mình thì giải theo phương pháp đó.

+ Trong chương trình toán lớp 9. Người ta không cho phép sử dụng máy tính bỏ túi để giải trực tiếp về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số. Tuy nhiên, sau khi giải ta vẫn có thể dùng nó để kiểm tra kết quả một cách chính xác. Tránh trường hợp mắc lỗi sau này.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: