Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 1- Toán 6- Kết Nối Tri Thức – Giải Chi Tiết- Trắc Nghiệm- Tự Luận – Đề Số 5

Nội dung của đề kiểm tra cuối học kì 1 toán 6- Kết Nối Tri Thức lần này cũng giống những kiến thức mà được đưa ra ở chương trình chung. Bao gồm các tính chất và phép toán trên tập số tự nhiên và số nguyên. Bên cạnh đó có những bài toán về tìm x và toán thực tế liên quan. Ở đó cũng xuất hiện những bài toán tính hợp lý để chúng ta thực hành. Về hình học cũng có sự xuất hiện của chương về tính đối xứng trong tự nhiên, và những hình học cơ bản và những bài toán về tính chu vi diện tích của các hình này.

=> Xem PDF  Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: