Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 7- Kết Nối Tri Thức – Đầy Đủ Đáp Án- Năm Học 2023-2024

Để phục vụ cho bạn đọc tham khảo cũng như rèn luyện ôn tập giữa học kì 2 toán 7 chúng tôi đã soạn thảo những để kiểm tra có chất lượng. Đối với toán 7 thuộc chương trình Kết Nối Tri Thức. Bạn đọc cần hướng đến các kiến thức như tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số bằng nhau, tỉ lệ thuận – tỉ lệ nghịch. Các bài toán về tam giác bằng nhau, bên cạnh đó còn có những tính chất của các đường trong tam giác.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview