Phương Trình Và Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn- Toán 9- Kết Nối Tri Thức với Cuộc sống

Đối với chương trình mới của toán 9 Kết Nối Tri Thức này. Chúng ta sẽ gặp nhiều những dạng toán cơ bản về phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn hơn. Nhất là những khái niệm về nghiệm và khái niệm căn bản về phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Do đó, trong tài liệu này, chúng tôi đã biên soạn theo hướng thực hành những dạng đó nhiều hơn là những lý thuyết suôn. Đặc biệt những bài toán về các nhận biết và vận dụng những kiến thức liên quan đều được chúng tôi đưa vào một cách có hệ thống. Không những vậy những bài toán về thực tế được chúng tôi đưa vào và sưu tập khá nhiều về những dạng toán tương ứng. Điều này, giúp bạn đọc vừa có được nguồn tài liệu thật phong phú đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu của giáo dục mới.

TÀI LIỆU NÀY GỒM CÓ

Chương I: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Chủ đề 1: KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Dạng 1: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Dạng 2: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

=> Xem Trên Play |Sách in |   Ebook | Hổ trợ | Video Hướng Dẫn  |Xuctu Toán THCS