Đề kiểm tra 45 phút – Đại số 10- chương 1- Mệnh đề tập hợp- Tự luận- trắc nghiệm rất hay

Một đề kiểm tra dành cho tất cả các em học sinh 10 hiện nay rất phù hợp cho các em. Chương học về mệnh đề tập hợp là chương học bản lề để tất cả các em tiếp tục học tập các dạng toán tiếp theo. Theo quan sát, đề này ra tất cả các dạng toán chính yếu trong nội dung học. Cũng có những câu hỏi căn bản và những câu nâng cao.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: