Ước Chung Lớn Nhất- Ước Chung- Dạng Toán Tìm X Dựa Vào Ước-Ước Chung- Toán 6- Kết Nối Tri Thức

Một dạng toán thường xuyên gặp trong giữ kì và học kì 1 của chương trình toán 6 Kết Nối Tri Thức nói riêng và gồm cả Cánh Diều và Chân Trời Sáng Tạo nói chung. Đối với dạng toán này, yêu cầu bạn đọc phải có những kiến thức cũng như kỹ năng về tìm ước chung lớn nhất rồi tìm ước chung. Tất nhiên có cả kiến thức về tìm ước của một số.

Để thực hiện tốt loại toán này, bạn đọc cần trang bị cho mình những kiến thức liên quan. Chẳng hạn phân tích một số thành tích các thừa số nguyên tố. Để từ đó tìm ước chung, sau cùng hiểu đề bài để thực hiện những bài toán tìm x như trong đề bài yêu cầu.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview