Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 1- Toán 7- Kết Nối Tri Thức – Giải Chi Tiết- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận

Trong năm học này, chúng tôi vẫn tiếp tục cung ứng đến tất cả bạn đọc những đề kiểm tra chất lượng. Đối với chương trình toán 7 Kết Nối Tri Thức của học kì 1 này. Bạn đọc hướng đến các phần về số hữu tỉ và số thực, trong đó có hai phần mới là  trị tuyệt đối và căn bậc hai. Thông qua đó sẽ có những bài toán liên quan về tìm x và tính hợp lý. Ngoài ra còn có những bài toán về thực tế. Đối với hình học, bạn đọc cần chú ý đến những dạng toán về góc và đường thẳng, đường thẳng cắt hai đường thẳng cho trước và từ quan hệ vuông góc đễn song song. Ngoài ra còn có những phần về bài toán tam giác. Bạn đọc cần chú ý để luyện tập cho đúng phần học

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview