Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kì 1- 2023-2024- Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo – Đầy Đủ- Trắc Nghiệm – Tự Luận

Đối với chương trình toán 8 Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung của giữa học kì 1 bao gồm các phần chính về đa thức và đơn thức. Những nội dung kiến thức bao gồm các phép toán trên đa thức. Bên cạnh đó còn có những kiến thức về hằng đẳng thức đáng nhớ và phân tích đa thức thành nhân tử. Về hình học cũng được xoay quanh ở các vấn đề về tính diện tích xung quanh và thể tích của  hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều. Ngoài ra còn có những kiến thức và kỹ năng về áp dụng định lí Pythagore.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview