Giá trị lớn nhất- giá trị nhỏ nhất của biểu thức dựa vào hằng đẳng thức đáng nhớ- Toán 8- Kết Nối Tri Thức

Việc tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức có nhiều cách để tìm ra chúng. Tuy nhiên đối với chương trình toán 8 thì việc gom về hằng đẳng thức đáng nhớ rồi từ đó nhận xét – đánh giá để tìm ra giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất là một phương pháp khá phổ biến để thực hiện. Trong tài liệu nhỏ về phương pháp này, chúng tôi đã đưa ra những cách giải tương ứng để bạn đọc hoàn toàn có thể tự học, tự ôn luyện dạng toán này phục vụ cho công việc học tập của bạn.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview