Đề kiểm tra 45 phút Hình học 11- chương I- Phép dời hình- phép đồng dạng- Hướng dẫn giải chi tiết

Có thể nói, đây là một đề rất hay về cấu trúc cũng như nội dung về hình học 11 chương 1. Theo chúng tôi quan sát có khá ít những tài liệu về hình học 11. Do đó, trong đề này chúng tôi đã hướng dẫn giải rất cụ thể cho tất cả chúng ta có được nguồn tài liệu tham khảo hơn. Về  nội dung chủ yếu ở trong ba phép đó là: Phép tịnh tiến, phép quay và phép vị tự. Tất cả những cậu hỏi đều hướng đến những phần này.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.