Phương Trình Nghiệm Nguyên- Dạng 2- Đưa Về Phương Trình Ước- Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 8

Phương trình nghiệm nguyên là dạng toán phổ biến trong những kỳ thi học sinh giỏi toán 8 hằng năm. Có rất nhiều phương pháp, cách thức để giải phương trình loại này tùy thuộc vào từng bài. Tuy nhiên trong tài liệu này, chúng tôi trình bày đến bạn đọc phương pháp đưa về phương trình ước. Đây cũng là một trong những phương pháp chính để giải những phương trình loại này. Để giải phương trình theo phương pháp này, yêu cầu bạn đọc cần có những kiến thức về ước, ước chung lớn nhất đã học ở chương trình toán 6. Từ đó kết hợp phân tích đa thức thành nhân tử để từ đó thống kê các trường hợp mà tìm nghiệm

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: