Đề kiểm tra 45 phút chương III: Phương trình và hệ phương trình- đại số 10- Đáp án chi tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 điểm)

Câu 1: Biết cách đây bốn năm tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con và sau hai năm nữa tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mẹ và con hiện nay.

A. 33 tuổi và 10 tuổi   B. 34 tuổi và 10 tuổi   C. 36 tuổi và 10 tuổi   D. 35 tuổi và 10 tuổi

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: