Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ- Chứng Minh Biểu Thức Luôn Âm Hoặc Dương Với Mọi Giá Trị Biến- Toán 8- Cánh Diều

 Đây là loại toán bản lề cho loại toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Những dạng toán như thế này, yêu cầu tất cả chúng ta phải có được cách nhìn nhận ban đầu trước khi giải toán. Không những vậy theo kinh nghiệm dạy học nhiều năm của tác giả, chúng ta thướng lúng túng ở khâu thêm bớt hạng tử.

Thực tế để thêm bớt hạng tử trong khi biến đổi cũng không quá khó khăn cho lắm. Những bài toán đều có trọng tâm để chúng ta chốt trọng tâm đó. Ngoài kỹ năng thêm bớt, chúng ta cũng cần có thêm khả năng đánh giá một biểu thức , để từ đó tìn ra được giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức. Tuy vậy, đây là những bài toán ban đầu nên nó gây ra một vài khó khăn nhỏ cho các em. Nên các em chú ý đến cách thức phân tích và đánh giá mỗi bài sau sẽ tự làm được:

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview