DẠNG 1: TÍNH SỐ ĐO- CẠNH CỦA ĐA GIÁC- ĐA GIÁC ĐỀU – CHỦ ĐỀ 1: ĐA GIÁC- ĐA GIÁC ĐỀU – CHƯƠNG II: HÌNH HỌC – TOÁN 8

Trong tài liệu này chúng tôi đã đưa vào nhiều dạng toán tính số đo, các cạnh của đa giác và đa giác đều, với đa dạng các bài tập mẫu cũng như các bài tập luyện tập… Tài liệu được trích từ một phần trong bộ sách “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao – Hình Học – Toán 8 – Tập 1” của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn