Bài Tập Thứ Tự Thực Hiện Phép Tính Số Hữu Tỉ- Quy Tắc Dấu Ngoặc- Kết Nối Tri Thức Toán 7

Một tài liệu rất đầy đủ về những dạng bài toán về thứ tự thực hiện phép tính  trên tập số hữu tỉ. Tài liệu này được kết xuất từ file word hổ trợ tặng kèm đến quý thầy cô đã mua sách toán 7 bên mình. Nay mình cung cấp đến cộng đồng một phần nhỏ để thấy được những dịch vụ bên mình hiện có.

Về thứ tự thực hiện phép tính, chúng ta có hai loại chính. Đó là dạng có ngoặc và không có ngoặc. Về biểu thức không có ngoặc, ta thực hiện nâng lên lũy thừa trước đến nhân chia và sau cùng là cộng và trừ. Đối với biểu thức có ngoặc thì ưu tiên biểu thức trong ngoặc tròn trước, đến ngoặc vuông và sau cùng là ngoặc nhọn.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview