Chương 1- Đa Thức- Đơn Thức Và Đơn Thức Thu Gọn- Toán 8- Kết Nối Tri Thức

Trong năm học mới này, chúng tôi đã biên soạn những tài liệu thật sự hữu ích và thực dụng đến tất cả bạn đọc. Trong phần đầu tiên của chương trình toán 8- Kết Nối Tri Thức này. Chúng tôi biên soạn đến những kiến thức về đa thức. Trong đó những khái niệm và những kỹ năng giải toán về đơn thức và thu gọn một đơn thức. Không những vậy những dạng toán khác như thực hiện phép tính, tính giá trị của một đơn thức với giá trị biến đã cho.

Mỗi phần chúng tôi đều đưa ra những phương pháp, Bài tập mẫu, Bài tập luyện tập và hướng dẫn giải hoặc đáp án. Tất cả những chuyên đề, dạng toán mà chúng tôi trình bày như vậy. Rất tiện dụng đến quý thầy cô giảng dạy và học sinh tự học.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview