Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2- Toán 8- Giải chi tiết- File WORD- Trắc Nghiệm và Tự luận

Để chuẩn bị đến tất cả bạn đọc những đề kiểm tra cuối học kì 2 năm học này. Chúng tôi đã biên soạn những đề kiểm tra khá phù hợp với nội dung của từng năm.

Đối với chương trình cuối học kì 2 toán 8. Về đại số chúng ta sẽ gặp những dạng toán về giải phương trình, bất phương trình bật nhất một ẩn. Tất nhiên gồm những dạng toán đi kèm với nó. Về hình học chúng ta cũng được gặp những dạng toán về hai tam giác đồng dạng, tính chất đường phân giác của tam giác. Từ đó có những dạng toán đi kèm với những kiến thức trên.

Ở trong bộ đề này, chúng tôi đã biên soạn rất phong phú và đa dạng ở những kiến thức trên. Đặc biệt quý thầy cô đã sở hữu bộ đề kiểm tra này, hoàn toàn có thể chỉnh sửa nội dung, lọc lại để phù hợp với nhu cầu của mình hơn.

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview