GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH- Phần 2

Phương pháp:

+  Dạng toán giải toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số này thường xuyên gặp trong những đề thi tuyển sinh lớp 10 hàng năm trên cả nước. Nói chung các em thường ngại những dạng toán như thế này. Bởi đơn giản một điều những kiến thức liên quan đến nó thường quên và chưa biết cách áp dụng. Tuy nhiên, khi để ý một chút các em hoàn toàn có thể vận dụng và giải một cách nhẹ nhàng hơn.

     Thêm vào đó, những cách mà ta phân tích thường bị lệch so với nội dung yêu cầu bài toán. Do đó, ta thường chưa phân biệt và lập hệ phương trình cho phù hợp.

+   Khi lập được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số nói chung hệ phương trình này thường đơn giản. Ta áp dụng các phương pháp đã học ở trên để giải để tìm nghiệm của bài toán.

+   Phương pháp giải tổng quát của loại toán này là đề bài thông thường sẽ hỏi hai thành phần. Ta lần lượt đặt từng thành phần là x, y và dựa vào các giả thiết của bài toán để lập hai phương trình là mối liên quan của các ẩn và từ đó giải để được nghiệm x, y. Đối chiếu điều kiện của ẩn.

+   Hiển nhiên, nếu sau này kết hợp với chương phương trình bậc hai ta sẽ có những hệ phương trình cao hơn nhưng chung quy lại vẫn dùng những kiến thức cơ sở này.

+   Loại toán giải toán bằng các lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số có bốn dạng chính:

      ‒  Dạng toán về số

      ‒  Dạng toán chuyển động

‒  Đạng toán năng suất

      ‒  Dạng toán ứng dụng hình học

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: