Hình học 7- Chương 1: Đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song- Dạng 1- Dựng dựng đường thẳng vuông góc – trung trực

Đường trung trực và hai đường thẳng vuông góc có thể là những phần hay nhất của những hình học sơ cấp mà tất cả các em sẽ được học. Không những nó có những tính chất hay mà còn ảnh hưởng đến những bài tập khác, đặc biệt là những dạng toán chứng minh vuông góc hoặc ha đoạn thẳng bằng nhau mà sau này các em sẽ học nhiều.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.