Bài tập hình học 7 nâng cao giải chi tiết

Một tài liệu khá hay được chúng tôi sưu tập được. Trong này bao gồm những bài toán về hình học 7 rất hay. Những bài toán thường xuyên gặp ở chương trình hình học 7. Chẳng hạn: Chứng minh hai tam giác bằng nhau, từ đó ta đưa ra được các dạng toán như. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bằng nhau , chứng minh tam giác là tam giác cân…

Đặc biệt hơn, tất cả đều được giải chi tiết và hình vẽ rõ ràng để giúp các em luyện tập rất nhều những kỹ năng về hình học.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây!