Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì 2- Toán 6- Cánh Diều – Giải chi tiết- File WORD- Đề số 1

Chương trình Toán 6 Cánh Diều sẽ được gặp ở các phần về Một số yếu tố xác suất và thống kê. Trong đó các bài toán về thu thập và xử lý dữ liệu cũng là một trong những dạng toán điển hình. Để từ đó bạn đọc sẽ thực hành những bài toán về biểu đồ tranh, biểu đồ cột và biểu đồ cột kép. Về đại số, bạn đọc cũng được gặp ở các số về phân số, hỗn số, số thập phân. Đi kèm với nó là những bài toán, phép toán trên các số đó.

Về hình học bạn đọc cũng được khảo sát các đối tượng cơ bản của hình học. Đó là về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, góc. Từ đó có những bài toán về chứng minh và những kỹ năng dựng hình.

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview